Jesteśmy tacy sami


Jednym z rezultatów naszego projektu jest monografia zatytułowana “Jesteśmy tacy sami – moje potrzeby, twoje oczekiwania”. Jest to edukacyjne sprawozdanie ze zrealizowanych działań: ekonomicznych, komunikacyjnych i społecznych. Najważniejszą częścią jest zbiór scenariuszy zajęć z uczniami z wielorakimi niepełnosprawnościami wykorzystanych podczas realizacji czterech działań w szkołach partnerskich. Link do publikacji http://www.zssnr10tischner.pl/ka2/files/docs/jestesmy_tacy%20sami.pdf