Język giętki…


Projekt Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku kluczem do sukcesu edukacyjnego uczniów to udział 10 nauczycieli w kursach językowych i metodycznych na różnych poziomach i o różnych specjalnościach. Projekt to podniesienie jakości nauczania, wzmocnienie potencjału międzynarodowego placówki, wykorzystanie nowych narzędzi i możliwości. Nauczyciele różnorodnych przedmiotów zwiększyli kompetencje językowe i metodyczne. Uczeń zyskał profesjonalnych, zorientowanych w zmieniających się realiach współczesnego świata nauczycieli. Doświadczenie  europejskie nauczycieli przełożyło się na modyfikację modelu nauczania, wprowadzono elementy języka angielskiego do różnych przedmiotów zawodowych, by osiągnąć najlepsze wyniki kształcenia i edukacji nastawionej na funkcjonowanie absolwenta ZS nr 1 na europejskim rynku edukacyjnym i rynku pracy.