Jeżyki w szklarni


W ramach projektu “Poznajemy świat wokół nas- Przygoda przedszkolaka „pod gołym niebem” w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu dzieci uczą się jak pielęgnować rośliny. Oprócz dbania o przedszkolne rabatki korzystają również z możliwości hodowania roślin w szklarni.
Podczas zorganizowanych zajęć dzieci do przedszkolnego patio zanoszą skrzynki i sadzonki. Łopatkami, rękami napełniają skrzynki ziemią i z pomocą nauczyciela wkładają sadzonki do ziemi. Gotowe skrzynki przenoszą do przedszkolnej szklarni. Nabierają wodę do konewek i podlewają zasadzone kwiaty.
W dalszych działaniach opiekują się sadzonkami, obserwując ich wzrost i systematycznie podlewając.
Cele ogólne:
– kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin
– stymulacja poprzez zmysły
Cele szczegółowe:
– z pomocą przesadza i podlewa rośliny
– nawiązuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami
– patrzy, dotyka, wącha rośliny, ziemię