Job application guide


Przewodnik ubiegania się o pracę w europejskich przedsiębiorstwach; piosenka  projektu; rozwinięcie kompetencji uczniów w zakresie komunikacji w języku angielskim; zdobyta wiedza i umiejętności przez uczniów i nauczycieli  w  stosowaniu nowoczesnych TIK; zwiększona świadomość kulturowa oraz ogromny rozwój osobisty uczestników projektu, dla których Erasmus+ był  wspaniałą i niezapomnianą przygodą i ma ogromny wpływ na dalsze wybory edukacyjne uczniów.