Job shadowing i teaching assignment – Wizyta nauczycieli z XIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w szkole IES GINER DE LOS RIOS w León w Hiszpanii


​W dniach 3-6 lutego 2020 roku grupa nauczycieli XIII LO z Krakowa przebywała w León w Hiszpanii, realizując – w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego ze środków PO WER – projekt: Podróż do źródeł motywacji.

Zgodnie z założeniami projektu, którego celem jest poszukiwanie sposobów motywowania uczniów do nauki nauczyciele obserwowali pracę hiszpańskiej szkoły I.E.S Giner de los Ríos w León – zapoznali się z jej specyfiką, sposobem zarządzania, z metodami pracy oraz z wdrażaną tam ideą edukacji włączającej.

Działania job shadowing i teaching assignment były drogą do realizacji zamierzonych celów.

Językiem komunikacji był język angielski i język hiszpański.

Program spotkania obejmował warsztaty polskich i hiszpańskich nauczycieliobserwację lekcji, działanie teaching assignment oraz program kulturowo – historyczny.

Zapraszamy na stronę internetową projektu:
http://kierunek-motywacja.weebly.com/realizacja-projektu.html