Job shadowing – notatka prasowa o wizycie polskich nauczycieli z XIII LO w Krakowie w szkole Giner de los Rios w León


W hiszpańskim dzienniku La nueva cronic ukazała się notatka prasowa informująca o wizycie polskich nauczycieli z XIII LO w Krakowie w szkole Giner de los Rios w León, która odbyła się w dniach 3-6 lutego 2020 – [zobacz link]

Istotą spotkania nauczycieli polskich i hiszpańskich było promowanie przez nauczycieli z Giner de los Rios w León zintegrowanej edukacji europejskiej ukierunkowanej na tzw. edukację włączającą, która uwzględnia różnorodność uczniów, a jej celem jest wyrównanie szans oraz dostosowanie systemu szkolnego do indywidualnego tempa nauki i potrzeb edukacyjnych każdego ucznia.

Polscy nauczyciele hospitowali lekcje prowadzone przez partnerów z Giner de los Rios, uczestniczyli w spotkaniach z dyrekcją szkoły, rozmawiali z uczniami, chcąc poznać bliżej cele i efekty nauczania. Poczynione obserwacje były niezwykle owocne i przyczyniły się do bardzo dobrej oceny spotkania.

Zapraszamy na stronę internetową projektu
http://kierunek-motywacja.weebly.com