Job shadowing w ramach projektu ,,Jasna strona uczenia” w ZSO nr 1 Gdańsku


Od października 2018 do grudnia 2019 w naszej szkole realizowany był projekt ,,Jasna strona uczenia”  finansowany ze środków PO WER.

Projekt  polegał na udziale w ,,job shadowing’’,  czyli obserwacji lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli w szkołach partnerskich. Odwiedzili Grecję, Finlandię i Hiszpanię i  podnosili kompetencje kluczowe, których kształcenie jest niezbędne w nowoczesnej szkole.  Podczas obserwacji w szkołach zagranicznych, nauczyciele skupili się zwłaszcza na metodach opartych na nowoczesnych technologiach, ale także na pogłębianiu znajomości języków obcych, poznawaniu kultur innych krajów i przenoszeniu innowacyjnych rozwiązań na grunt ZSO nr 1.

Odwiedziny wzorcowych szkół, pogłębianie wiedzy na temat współczesnych  trendów nauczania i tworzenie wspólnych scenariuszy lekcji z nauczycielami ze szkół zagranicznych, niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na jakość nauczania w naszej szkole i wzbogaciło jej ofertę.

link do bloga: https://teachingbright.blogspot.com/