Europejskie wartości, tolerancja i demokracja


Projekt promuje tolerancję, poszanowanie wartości demokratycznych i fundamentalnych praw poprzez edukację. Wspiera różnorodność w nauczaniu i rozwijanie kompetencji międzykulturowych.