just fun


Projekt “The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion” ma na celu wzrost motywacji i poprawę rezultatów szkolnych naszych uczniów poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej technologii w klasie.