Kącik projektu Erasmus+ w Bułgarii


W przedszkolu w Bułgarii zorganizowany został kącik projektu Erasmus +. Zostały w nim umieszczone flagi państw partnerskich, zdjęcia przedstawiające dzieci z różnych stron świata oraz albumy, katalogi, foldery pochodzące z krajów biorących udział w projekcie.