Kadra edukacyjna XXI wieku.


Głównym założeniem naszego projektu „Kadra edukacyjna XXI w.”, było poszerzenie zakresu kompetencji nauczycieli wyjeżdżających w ramach mobilności a w późniejszym czasie i całej kadry. Nauczyciele wyjechali do różnych miejsc w Europie i zdobyli tam wiedzę i doświadczenie na wielu polach tak ważnych dla każdego nauczyciela. Nauczyli się min. jak: mierzyć się z problemem wypalenia zawodowego i radzić sobie ze stresem, łączyć elementy kilku przedmiotów na jednej lekcji, uczyć tego jak (się) uczyć,  stosować metody Flipped Classroom czy technologii informacyjno- komunikacyjnych. Jako grupa zawodowa, która wciąż musi się kształcić, część nauczycieli postanowiła również podnieść poziom swoich kompetencji językowych i wyjechała na kursy języka angielskiego.