Kaliady – Orszak białoruskich Bożonarodzeniowych Carów


Bożonarodzeniowi Carowie z Białorusi w lipcowy słoneczny dzień? Czemu nie, pora roku nie była dla nas żadnym ograniczeniem, by poznawać dziedzictwo kulturowe. Białoruski rytuał Kaliady wpisany jest na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się w rejestrze UNESCO wymagającego pilnej ochrony. Warto więc go pokazywać, choćby w swoich lokalnych społecznościach. Ten i inne elementy kultury krajów uczestników projektu “COOL-tural games” programu Erasmus + zawarliśmy w utworzonej przez nas grze miejskiej “Tropiciele europejskiej tradycji”, którą przeprowadziliśmy na zakończenie projektu, by zachęcać do pogłębiania swojej wiedzy, ochrony i promocji europejskiego dziedzictwa kulturowego, promować różnorodność kulturową krajów europejskich i rozwijać w lokalnych społecznościach temat związany z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Na zdjęciu chłopcy prezentują przejście wojska Cara Mikołaja jako wstęp do odegrania sceny, jako elementu całego rytuału.