Kartki z życzeniami – SP Radomice, Kółko Erasmus +


Dziewczęta z klasy V uczęszczające na  Kółko Erasmus +,  wykonały własnoręcznie kartki świąteczne,  a następnie napisały życzenia w języku angielskim z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018. Kartki zostały przesłane do szkół z krajów partnerskich projektu Erasmus + ,,Rights In Sight Everyone!” (Prawa w oczach każdego): Irlandii, Finlandii, Węgier, Rumunii i Cypru.