Kategoria: “Pokaż nam plusy swojego Erasmusa+”, Tytuł zdjęcia: ” Wpływ na twoje życie”.


Zdjęcie zostało wykonane podczas realizacji programu kulturowego w czasie praktyk zawodowych uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Sofii w Bułgarii w 2019 r.

Uczniowie eksplorują pasmo góry Witoszy na obrzeżach Sofii. Podczas wędrówki uczniowie natknęli się na kilka wodospadów, które ich zdaniem potencjalnie w przyszłości mogą być wykorzystywane jako hydroelektrownie do produkcji energii elektrycznej. Wykorzystanie nowych odnawialnych źródeł energii w Europie Wschodniej m. in. w Bułgarii pozytywnie wpłynie na życie wielu mieszkańców tej okolicy, redukując poziom emisji CO2 i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Uczniowie Patrycja i Kacper sami doszli do takich wniosków, po odbytych praktykach, które również miały wielki wpływ na ich świadomość ekologiczno – energetyczną.