KATEGORIA Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie/Synergia, Tytuł zdjęcia: “Praca zespołowa daje lepszy efekt zawodowy “.


Zdjęcie wykonane podczas praktyk uczniów z technikum budownictwa i technikum robót wykończeniowych w budownictwie w Malaga w Hiszpanii w lutym 2020.

Uczniowie wykonują czynności remontowe przy basenie śródziemnomorskim w ogrodzie w Malaga. Czterech uczniów współpracując  uzyskało właściwy  efekt zawodowy, uczniowie  wykonali  prawidłowy wykop zgodnie z planem budowlanym.

 Końcowy efekt zawodowy o wysokiej jakości, był możliwy do osiągnięcia poprzez synergię zawodową, tj. współpracę czterech uczniów z brygadzistą – mentorem  hiszpańskim.

Podczas praktyk uczniowie nauczyli się współpracy w grupie w wykonywaniu czynności zawodowych przy pracach budowlano-remontowych.