Kategoria: Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie/Wyrównywanie Szans, Tytuł zdjęcia: “Szanse zawodowe wyrównane”.


Zdjęcie wykonane po odbytych przez uczennice i uczniów  praktykach w Malaga w Hiszpanii w lutym 2019. Uczniowie prezentują certyfikaty potwierdzające nowo nabyte  kompetencje zawodowe, językowe i społeczne w firmach hiszpańskich w Malaga w Andaluzji.

Uczniowie z technikum  architektury krajobrazu i technikum budownictwa w czasie  praktyk nabyli nowe doświadczenia, podnieśli swoją wiedzę i umiejętności zawodowe  czyli  wyrównali szanse zawodowe  na europejskim rynku pracy.

Po odbytych stażach zawodowych  uczniowie mogli legitymować się hiszpańskimi certyfikatami u pracodawców w Polsce jak również za granicą, ubiegając się o lepiej płatną pracę wakacyjną.