Każdy inny, wszyscy równi!


Zdjęcie przedstawia w jednym ujęciu projekt “Aktywna Tolerancyjna Otwarta Młodzież”, który jest realizowany w ramach programu Erasmus+ i dotyczy tolerancji wobec migrantów oraz uchodźców.

Zdjęcie zostało zrobione podczas performance-u, na którym młodzi ludzie przedstawiali opinie o tym czym jest dla nich tolerancja.