Klub Erasmus+


Podczas działań projektowych, uczniowie pracujący w „ Klubie Erasmus+” zgłębiają wiedzę na temat państw partnerskich. Przed kolejnymi wizytami projektowymi rysują plakaty z konturami map danego kraju, które potem są eksponowane w kąciku Erasmusa+. Uczniowie poznają swoją małą ojczyznę – na zdjęciu logo gminy Brzeźnica, a także najstarsza pieczęć miejscowości.