Kodujemy od podstaw.


Tytuł projektu to: Pozwól mi zrobić, a zrozumiem (…).

Zdjęcie przedstawia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczących się poprzez działanie czym jest algorytm (kod).

Uczniowie z nauczycielem wyklejają na podłodze szkolnego korytarza kod ( instrukcję) i wykonują to wg kodu – tj. odtwarzają na podłodze wcześniej narysowany na kartce tor.

Wyklejając tą instrukcję tworzą także dla innych uczniów pomoc edukacyjną do nauki (zrozumienia) podstawowych komend przydatnych w życiu. (prosto, w prawo, w lewo, lewa noga, prawa noga).