Kolejny “Krok do przodu”


Kolejny “Krok do przodu” został zrobiony w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie w ramach finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dwutygodniowa nauka języka angielskiego i kontakt z innymi mieszkańcami Europy podniosła nie tylko kompetencje językowe, ale także interpersonalne.

Polecam Wszystkim!

Katarzyna