Komiksowe spotkanie z Ateną


Językowość, kulturowość i cyfryzacja, kompetencje, które rozwinęli uczestnicy projektu “Komiksowe spotkanie z Ateną” w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów z Programu POWER. Dziesięciu uczniów naszej szkoły było objętych autorskim programem nauki języka angielskiego przygotowującym do wyjazdu. Uczestnicy udoskonalili rozumienie i tworzenie wypowiedzi w sytuacjach codziennych.  Po uzyskaniu certyfikatu uczestnictwa w kursie językowym, uczniowie wraz z opiekunami wyjechali do Grecji, gdzie poznawali historię, antyczną kulturę i grecką mitologię. Przedsięwzięcia odbywały się przy współpracy ze szkołą partnerską w Peristeri. Zwiedzano ciekawe miejsca, stosując język angielski w sytuacjach dnia codziennego. Uczestnicy codziennie tworzyli kolejne strony komiksu w języku angielskim, przy użyciu komputerów.  Komiksy prezentowały ich aktywności podejmowane podczas projektu. Rezultat  tych przedsięwzięć można również zobaczyć na stronie:  https://padlet.com/anetkam898/d1xiwv4exzl14slz