19.08.2021

Edukacja w obiektywie! Konkurs Selfie+

Sfotografuj swoje rezultaty działań w ramach projektów edukacyjnych.

Weź udział w konkursie Selfie+ i autorskim zdjęciem zaprezentuj rezultaty działań w ramach projektów edukacyjnych.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe w ramach programu Erasmus+, programu PO WER oraz programów Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Zdjęcia mogą zgłaszać realizatorzy projektów, których działania zakończyły się lub nadal trwają.

Konkurs jest prowadzony w następujących kategoriach:

1. Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań
projektowych;

2. Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki
sposób Twój projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie w europejski wymiar
edukacji uwzględniając priorytety Nowej Perspektywy tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne,
Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia;

3. Zdjęcie roku – wyróżnienie specjalne przyznane przez uznanego eksperta w dziedzinie
fotografii.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
- interpretacja i nawiązanie do tematu projektu;
- adekwatność zdjęcia do kategorii konkursowej;
- jakość wykonania, pomysłowość i atrakcyjność zdjęcia.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2021 roku!

Nie wiesz jak zrobić dobre zdjęcia? – poznaj TRZY PORADY FOTOGRAFICZNE NA START