Kończymy projekt. Z nową wiedzą pracujemy nad zmianami.


Kończymy projekt  Program poprawy jakości i atrakcyjności nauczania oraz motywacji uczniów do nauki wraz z ograniczeniem przedwczesnego kończenia edukacji przez młodych sportowców.

W ramach projektu pracownicy szkoły uczestniczyli w kursach we Włoszech.  Jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego pracujemy z wyjątkową grupą uczniów. W związku z uprawianiem sportu są dodatkowo obciążeni i napotykają specyficzne bariery, które utrudniają naukę oraz pogodzenie jej z uprawianiem sportu. Odbyte szkolenia pozwoliły poznać nowe rozwiązania, które wpłyną na wprowadzenie zmian w programach nauczania, tak aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb i predyspozycji uczniów-sportowców.

W ramach realizowanego projektu pracowaliśmy nad wzmocnieniem wśród uczniówtolerancji,  świadomości kulturowej oraz integracji z rówieśnikami z innych krajów.

Zapraszamy do obejrzenia specjalnej zakładki dotyczącej projektu: http://sms.krakow.pl/erasmus/