Konferencja w Cuba w Portugalii


W czasie VI wymiany uczniów i nauczycieli projektu 10towns gospodarze ze szkoły Escola Proffisional w Portugalii /Cuba/ zorganizowali konferencję poświęconą rozwojowi i wpływowi mediów na edukację. W sali Domu Kultury w Cuba obecni byli uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy oraz ludzie edukacji i kultury z południowej części kraju. Na zdjęciu: gospodarze z Portugalii i koordynator projektu z Polski w czasie rozmowy nt. roli mediów w realizacji projektu.