Konferencja zwierząt


Projekt:  „Kulturalnie znaczy fajnie-teatr inspirowany Europą” był realizowany w  Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej od 02.09.2019 do 01.03.2020 r.

Partnerem projektu była szkoła w ST. Ingbert w Niemczech Leibniz Gymnasium.

Realizacja mobilności koncentrowała się na działaniach związanych z wystawieniem sztuki teatralnej. Dzięki doborowi metod i zadań wszyscy uczestniczący w projekcie rozwinęli zdolności do kreatywnego tworzenia. Dużą pomysłowością wykazali się uczniowie tworząc stroje i rekwizyty teatralne. Zdjęcie przedstawia efekty tej pracy i oddaje emocje towarzyszące uczniom tuż przed premierą. Fragment sztuki, która została wystawiona nosił tytuł „Konferencja zwierząt”. W przedstawieniu zostały poruszone współczesne problemy społeczne m.in. głód na świecie, masowe hodowanie zwierząt na ubój i wycinanie lasów. Uczniowie bardzo rzetelnie oddali na scenie wszystkie emocje.