Konkurs 2018


Konkurs Selfie+ jest okazją dla  beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do podzielenia się  efektami ich pracy. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu fotograficznego, bo to właśnie za pomocą zdjęć najłatwiej i najskuteczniej można przedstawić rezultaty swoich działań. Eksperci FRSE wybiorą najlepsze zdjęcia  umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu (1 maja – 31 października 2018). Materiały dodane poza terminem konkursu będą służyły inspirowaniu osób działających na rzecz edukacji, dzieleniu się dobrymi praktykami oraz rozwojowi platformy Selfie+.

W tym roku konkurs Selfie+ został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, z tej okazji w naszym konkursie nastąpiły zmiany w kategoriach konkursowych. Zachęcamy do odwiedzenia strony ERDK 2018, na której mogą Państwo zapoznać się z główną ideą i celami przyświecającymi świętowaniu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem konkursu
  2. Wybrać jedno zdjęcie z projektu najlepiej pasujące do poniższych kategorii
  • Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań projektowych
  • Europejskie dziedzictwo kulturowe w moim projekcie – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki sposób twój projekt uświadamia uczestnikom i społeczeństwu znaczenie europejskiego dziedzictwa kulturowego

Z każdego projektu może zostać zgłoszone tylko jedno zdjęcie w jednej z 2 kategorii. Przyznane zostaną pierwsze miejsca w obu kategoriach konkursowych, dla beneficjentów reprezentujących każdy z uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie programów. Prosimy również zwrócić uwagę na to, że tym roku wprowadziliśmy limit zdjęć – z każdego projektu mogą opublikować Państwo 7 zdjęć (limit wchodzi w życie dla zdjęć opublikowanych po 1 maja 2018 r.).

  1. Dodać zdjęcie zgodnie z Instrukcją dodawania zdjęć najpóźniej do 31 października 2018 r.
  2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej oraz przekazane zwycięzcom mailowo najpóźniej 30 listopada 2018 r.

W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania Programu Erasmus+,  PO WER oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Zdjęcia mogą zgłaszać realizatorzy projektów których działania zakończyły się lub trwają nadal.

Materiały publikowane na platformie muszą spełnić odpowiednie wymagania techniczne. Zdjęcia należy publikować w formacie JPG, a ich wielkość nie powinna przekraczać 1 MB. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis – od 500 do 1000 znaków.

Warunkiem korzystanie z platformy Selfie+ jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu korzystania z Platformy selfie+.

Zachęcamy do prezentowania swoich projektów w sposób kreatywny i twórczy!