Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Konkurs 2021


Konkurs Selfie+ jest okazją dla  beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do podzielenia się  efektami ich pracy. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu fotograficznego, bo to właśnie za pomocą zdjęć najłatwiej i najskuteczniej można przedstawić rezultaty swoich działań.
Eksperci FRSE wybiorą najlepsze zdjęcia  umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu (18 marca – 21 listopada 2021).
Materiały dodane poza terminem konkursu będą służyły inspirowaniu osób działających na rzecz edukacji, dzieleniu się dobrymi praktykami oraz rozwojowi platformy Selfie+.

Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem konkursu oraz załącznikiem nr 1  i  załącznikiem nr 2.
  2. Wybrać jedno zdjęcie z projektu najlepiej pasujące do poniższych kategorii
  • Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań projektowych
  • Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki sposób Twój projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie w europejski wymiar edukacji uwzględniając priorytety Nowej Perspektywy tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne, Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia.

Spośród nadesłanych zdjęć w kategorii konkursowej Twój projekt w jednym ujęciu zostaną przyznane I, II i III miejsce, natomiast w kategorii konkursowej Europejskie Wartości w Nowej Perspektywie laureaci zostaną wyłonieni według 5 nominacji, gdzie każda nominacja odpowiada priorytetowi z Nowej Perspektywy tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne, Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia. Przesłane zdjęcie do danej kategorii zostanie zakwalifikowane do nominacji w podziale na programy. Dodatkowo eksperci wybiorą Zdjęcie Roku.

Prosimy również zwrócić uwagę na to, że tym roku wprowadziliśmy limit zdjęć – z każdego projektu mogą opublikować Państwo 7 zdjęć (limit wchodzi w życie dla zdjęć opublikowanych po 1 marca 2021 r.).

 

  1. Dodać zdjęcie zgodnie z Instrukcją dodawania zdjęć najpóźniej do 21 listopada 2021 r.
  2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej oraz przekazane zwycięzcom mailowo najpóźniej 6 stycznia 2022 r.

W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania Programu Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności,  PO WER oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Zdjęcia mogą zgłaszać realizatorzy projektów których działania zakończyły się lub trwają nadal.

Materiały publikowane na platformie muszą spełnić odpowiednie wymagania techniczne. Zdjęcia należy publikować w formacie JPG, a ich wielkość nie powinna przekraczać 1 MB. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis – od 500 do 1000 znaków.

Warunkiem korzystanie z platformy Selfie+ jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu korzystania z Platformy selfie+.

Zachęcamy do prezentowania swoich projektów w sposób kreatywny i twórczy!