Konkurs plastyczny -Zioła, które spotykam


Zioła,  są obecne w naszej szkole niemal na każdej lekcji. Tym razem na zajęciach kółka plastycznego odbył się konkurs na malowanie ziół, tych które spotykamy  na łąkach, poboczach dróg czy w naszych ogródkach. Do  konkursu zgłosiło się wielu uczniów,  bowiem na zwycięzców czekały nagrody. Wystawę plac plastycznych można było oglądać  na tablicy Erasmus+ Healthly Herbs Outlook, która znajduje się na korytarzu