Konsultujemy zmiany na plus


Projekt “Od rzecznika do społecznika” miał na celu umożliwienie młodzieży z województwa świętokrzyskiego aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, stworzył młodym ludziom możliwość rozmowy z ekspertami, politykami i decydentami. W każdej ze szkół, uczestniczących w projekcie, uczniowie wybrali swoich rzeczników, których zadaniem było zebranie wniosków, rekomendacji i postulatów swoich rówieśników. Zebrane wnioski i postulaty młodzieży zostały przekazane decydentom.