Kreta i polskie znaczki.


Drugie muzeum, które odwiedziliśmy podczas spotkania projektowego na Krecie, było Muzeum Morskie w Chani. Zdania, jaki czekały na nas, były bardzo kreatywne i wymagały od uczestników umiejętności artystycznych ale także umiejętności logicznego myślenia. Każde zadanie rozpoczynało się od zagdanki, która to kierowała grupę do odpowiedniej stacji zadaniowej. W każdej stacji znajdowało się kolejna zagadka do rozszyfrowania albo zadanie – od “sprawdzenia” pamięci topograficznej, przez poszukiwanie zaginionego skarbu aż po stworzenie hasła i  zaprojektowanie koszulki dla kampanii “Ratujemy Karettę – żółwia” przed wyginięciem. Oprócz warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z cennymi zbiorami muzeum: sprzętami pochodzącymi z okrętów morskich, modelami okrętów wojskowych, szkiców i planów łodzi minojskich, piękną kolekcją flory i fauny morskiej, a także poznania historii żeglarstwa i wojskowości od czasów minojskich aż po współczesne czasy. Wśród zbiorów listów, znaczków i pocztówek z całego świata znaleźliśmy także polski akcent – korespondencje wysyłane przez marynarzy z Polski do swoich rodzin do Grecji.