“Krok do przodu” z POWER-em


16 nauczycielskich mobilności przełożyło się na nowatorskie konkursy językowo-cyfrowe, innowacyjne lekcje z tabletami i smartfonami, dodatkowe ciekawe zajęcia dla uczniów, projekty edukacyjne- w tym międzynarodowe, publikacje pedagogiczne, konferencje, szkolenia. To był ogromny Krok do przodu! Ten krok zrobiliśmy z POWER-em!!!