Książki Naszych Marzeń


Nasza szkoła przystąpiła do Programu pod patronatem MEN „Książki Naszych Marzeń”, którego celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz zachęcanie do podejmowania inicjatyw zwiększających zainteresowanie książką i czytelnictwem wśród dzieci i młodzieży. W ramach tego Projektu księgozbiór biblioteki szkolnej powiększył się o wiele nowych, cieszących się popularnością pozycji, a wśród zakupionych książek znalazły się tytuły od dawna poszukiwane przez naszych młodych czytelników.