Kurs językowy na Malcie


Cześć nauczycieli biorących udział w projekcie przed lipcowym wyjazdem na kurs z zakresu TIK  W Portugalii wzięła udział w tygodniowym kursie językowym na Malcie.