Kurs językowy na Malcie


Każdy z uczestników kursu  językowego w The English Language Academy na Malcie przed pierwszymi zajęciami rozwiązywał test, na podstawie którego przydzielany był do odpowiedniej grupy.