Kurs metodyczny CLIL w Regent School w Londynie


Zdjęcie z dwutygodniowego kursu metodycznego w Wielkiej Brytanii odnośnie CLIL w ramach projektu mobilności kadry.

W kursie wzięło udział 10 nauczycieli ze szkół średnich z Niemiec, Portugalii, Czech, Słowacji i Polski. Zajęcia odbywały się codziennie w dwóch blokach tematycznych:
– Teaching Methodology – Nauczanie Metodologii (9.00-12.30) – zagadnienia poświęcone różnym aspektom warsztatu pracy nauczyciela oraz
– Language Focus (13.30-15.45) – rozwijanie języka we wszystkich sprawnościach językowych.

Projekt “W stronę lepszej szkoły ” jest wynikiem bieżącego zapotrzebowania naszego liceum na rozwój w dziedzinach: wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu, otwarcia na Europę, wzrostu kompetencji językowych i dydaktycznych nauczycieli, CLIL i rozszerzenia oferty edukacyjnej