Kurs metodyczny Erasmus+ w szkole Inlingua w Edynburgu.


W dniach od 6 do 17 sierpnia 2018 roku wielonarodowy Edynburg stał się miejscem  kursu metodycznym „Erasmus+for teachers”, w którym nasi nauczyciele uczestniczyli wraz z innymi zagranicznymi nauczycielami
Kurs ten wybrano ze względu na jego komponenty adekwatne do realizowanego
przez naszą placówkę projektu ”W stronę lepszej szkoły”.
Sesje w szkole zaczynały się o godzinie 9.30 i kończyły o 17. Kurs składał się
z codziennych zajęć konwersacyjnych i metodycznych poświęconych danemu zagadnieniu
jak np. uczeniu metodą CLIL, uczeniu wymowy, czytania, słuchania, pisania,
wykorzystania gier w edukacji, dramy, materiałów audiowizualnych i nowoczesnych
technologii, aktywizacji uczniów, itp.Istotną częścią kursu było przypomnienie nam zdobytej wcześniej wiedzymetodycznej i zapoznanie nas-uczestników z nowymi trendami w nauczaniu języka
angielskiego.