Kurs metodyczny w Irlandii


Kurs został zorganizowany w dniach 23.07 -03.08.2018 roku dla nauczyciel j. angielskiego z wielu państw – członków Unii Europejskiej. Kursy organizowane przez Program Erasmus + przeznaczone są dla nauczycieli języków obcych, którzy chcą zaktualizować i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe.

Kurs odbywał się w grupie 16 osobowej w formie warsztatów z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków multimedialnych. Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia z ICT, jak również elementy Blended Learning ( łączenie tradycyjnej formy nauczania z wykorzystaniem nowoczesnej technologii) oraz
Content and Language Integrated Learning (zintegrowane przedmiotowo nauczanie językowe).