Kurs technologie w nauczaniu języka angielskiego w Cardiff/WB


Program kursu oprócz zajęć merytorycznych obejmował również poznawanie kultury, tradycji, zabytków Walii.