Łaczy nas nauka i zabawa. Łączy nas otwartość na drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy!🇪🇺🇵🇱🇹🇩🇩🇪


Pochodzimy z dużego i średniego miasta oraz ze wsi. Mówimy po polsku,  niemiecku, rumuńsku i … angielsku – wspólnym, europejskim języku edukacji.

Poprzez gotowość do pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, my – dzieci i nauczyciele z  trzech krajów partnerskich uczymy się, jak być aktywnymi członkami społeczeństwa. Uwrażliwiamy się na potrzeby innych, a dzięki szeroko pojętej radości wynikającej z niesienia pomocy, wzmacniamy poczucie własnej wartości.

Celem naszego projektu jest uzyskanie właściwego poziomu umiejętności i świadomości w zakresie pomocy przedmedycznej i dawstwa organów. Możemy to osiągnąć tylko dzięki otwartości na drugiego człowieka i rozumieniu odmiennej kultury i zwyczajów.

Z entuzjazmem poznajemy nowe koleżanki i kolegów, podróżujemy, rozmawiamy i wspólnie uczymy się. Jesteśmy jedną europejską rodziną gotową do pomocy!