Learn 4 life: active and responsible citizenship


Uczestniczki projektu Erasmus + “Learn 4 life: active and responsible citizenship” po powrocie z mobilności, jako aktywne obywatelki Unii Europejskiej zaangażowały się w promocję krajów biorących udział w projekcie. Przygotowały wystawę z pamiątkami przywiezionymi z Włoch, Grecji i Rumunii, by zaprezentować innym uczniom główne  idee projektu.