Lecture on Internet addictions and health matters


Podczas wizyty w Norwegii, w ramach projektu “Safe Internet For All”, uczestnicy wizyty uczestniczyli w wykładzie na temat zagrożeń związanych z internetem oraz problemów zdrowotnych i sposobów unikania takich problemów. Podczas warsztatów, uczniowie tworzyli filmy nawiązujące do tematyki prezentacji przygotowanej i przeprowadzonej przez profesora z uniwersytetu w Bergen (Norwegia).