LEGENDS tworzy kelnera!


Projekt „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” polegał na odbyciu 4-tygodniowych staży przez 26 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, a także odbyciu 5-dniowych szkoleń kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze budownictwa. Staże odbyły  się  w przedsiębiorstwach  w  Anglii, Luksemburgu, na Węgrzech i na Malcie, natomiast  szkolenie nauczycieli miało miejsce na Malcie. Przedsiębiorcy z Węgier i Anglii prowadzili zajęcia/szkolenia w siedzibie beneficjenta.
Celem projektu był również wzrost kompetencji językowych jego uczestników,  kształtowanie tożsamości europejskiej, rozwijanie kompetencji wielokulturowych i postawy tolerancji.