Lekcja CLIL


Trzeci dzień mobilności rozpoczęła lekcja prowadzona metodą CLIL (w języku angielskim). Tematem zajęć była Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000, w trakcie której uczestnicy wypełniali testy diagnozujące poziom wiedzy przed i po ich zakończeniu. Ważnym aspektem tych zajęć była również praca w grupach międzynarodowych,w których dokonywano wspólnych analiz a także prowadzono dyskusje na ww temat.