Lekcja OK z uczniami projektu “Maths around us”


Dnia 17 marca uczestnicy programu Erasmus+ projekt :Maths around us” wzięli udział w lekcji matematyki, której tematem było – „Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych”.

Uczniowie mogli po lekcji odpowiedzieć sobie na pytania: Czy potrafię nazywać i zapisywać wyrażenia algebraiczne? Czy potrafię obliczać wartość wyrażeń? Czy potrafię porządkować jednomiany?
Na lekcji uczniowie obliczali wartość liczbową wyrażeń i każdej wartości przyporządkowywali odpowiadającej jej literę. W ten sposób mogli zapisać hasło, które było rozwiązaniem całego zadania.
Hasło – Kazimierz Funk