Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej im.Jana Brzechwy w Szklarach Górnych


28 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli, rodziców oraz władz Gminy Lubin:
– nauczanie w systemie CLIL;
– najnowsze osiągnięcia metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego;
– motywowanie uczniów do nauki;
– zarządzanie placówką oświatową.