Lekcja pokazowa z logistyki


Pod koniec stycznia w Technikum im. T. Kościuszki odbyła się jedna z wielu już przeprowadzonych  lekcji pokazowych. Poprowadzili ją uczniowie, którzy odbyli staże zagraniczne w zawodzie technik logistyk, w ramach Projektu” Praktyki bez granic dla logistyków” .Staże zawodowe uczestnicy zrealizowali we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech. Stażyści podzieli się wiedzą i umiejętnościami, które nabyli w renomowanych przedsiębiorstwach zagranicznych. W sposób praktyczny przedstawili zebranym rozwiązania stosowane w branży logistycznej. W lekcji pokazowej oprócz społeczności uczniowskiej oraz kadry nauczycielskiej uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele lokalnych pracodawców. Po praktycznym pokazie umięjętności  zdobytych w trakcie staży zagranicznych, uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne, na zakończenie spotkania udzielali również odpowiedzi na zadawane pytania przez zainteresowanych uczniów.