Let me bloom, let me shine


Projekt „Let me bloom, let me shine”  dał szansę uczniom i nauczycielom w Europie na wspólną pracę skupioną wokół tematu ogrodu.  Dedykowany uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tak naprawdę przez trzy lata uczył wszystkich jak być dobrymi ogrodnikami.

 Załączone zdjęcie przedstawia uczennice, które zebrały plony swojej ogrodniczej pracy. Dzieci były dumne z udziału w projekcie i tego co same zasadziły i co im w ogrodzie wyrosło.