Let’s hit the road!


Projekt “Let’s hit the road!” opiera się o edukację międzykulturową, która w sposób dostosowany do zdolności percepcyjnych osób niepełnosprawnych, ma za zadanie wspierać ich umiejętności kluczowe, tak istotne w dalszym samodzielnym życiu, w pracy, włączeniu społecznym. Działania zaprojektowano tak, aby uczestnicy rozwijać mogli: kompetencje językowe, matematyczne, bazowe umiejętności w dziedzinie nauki i technologii, umiejętności społeczne i obywatelskie, inicjatywę i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturową. Praca w grupie o międzynarodowym charakterze podnosi motywację do nauki języków obcych, wpływa na umiejętności interpersonalne i społeczne uczestników. Stwarza okazję do wzajemnego uczenia się, nauki przez doświadczanie. Różnorodność kulturowa sprzyja otwartości na nowe wyzwania, naukę tolerancji i akceptację różnic. Razem możemy więcej! Nie czekajmy. “Let’s hit the road!”