Let’s live together, not separately-welcome to Riga


Każde międzynarodowe spotkanie, to świetna okazja do poznania nowych ludzi, kultur i tradycji, a także przełamania stereotypów, barier i uprzedzeń. Join us… let’s live together, not separately!