“Let’s make music on in the classroom” in Kirikkale (Turkey).


Spotkanie robocze koordynatorów projektu w szkole partnerskiej w Kirikkale w Turcji w dniach 5-8 listopada 2015 r. W projekcie uczestniczy 8 państw: Turcja, Rumunia, Węgry, Włochy, Hiszpania, Łotwa, Litwa i Polska. Celem projektu jest poznanie metod muzycznych wykorzystywanych w nauczaniu różnych przedmiotów oraz poznanie folkloru i muzyki innych państw.